Veranderkracht

“Vogelpoep of universum – het is maar waar je toe besluit”. Verandering heeft veel te maken met het perspectief dat je hebt. Is het een kans of een bedreiging? Essentieel is de transparantie over het doel van de verandering. Daarna volgen vaardigheden en gevolgen. Vanuit kennis van verandering helpen wij u de boodschap over te brengen. Beelden spelen daarin een grote rol omdat deze een verbindende functie hebben.
Volgens onderzoek is ruim 70% van de geplande veranderingen in Nederland niet succesvol. Klanten merken er niets van, doelen worden niet gehaald of medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster. Een oorzaak is vaak dat men de complexiteit van de verandering onderschat en er desondanks een planmatige strategie gekozen wordt.
Wij hanteren de strategie van lerend veranderen en veranderend leren binnen een proces van handelen, reflecteren en leren. Het gebruik van metaforen stimuleert het opstarten van de dialoog, het betekenis geven aan aan de nieuwe of toekomstige situatie en kan zelfs een nieuwe gemeenschappelijke taal creëren.
Kleine, haalbare en overzichtelijk stappen in de richting van de gewenste situatie omzeilen de natuurlijke weerstand tegen verandering; “de kunst van Kaizen”. Heldere communicatie is essentieel voor gedragen verandering.