Fris perspectief

De wereld beweegt – Er verandert veel en snel. De technologische ontwikkeling die de wet van Moore volgt, heeft veel invloed op ons leven. Op onze ideeën over werk, onze betrokkenheid bij de maatschappij en de manier waarop we sociale contacten onderhouden. Op veel gebieden moeten wij onszelf opnieuw uitvinden: de overtuigingen van weleer over de rol van burger en overheid, bedrijfsleven en cultuur, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid vragen vandaag een Open blik.

Dagelijkse dilemma’s – Hoe kunnen we betere offertes schrijven? Hoe zorg ik dat de voorgenomen verandering gedragen wordt door mijn team? Duurzaamheid: hoe maak je dat eigenlijk concreet? Hoe behouden we de menselijke maat? Wat kunnen de social media voor ons betekenen? Hoe stimuleren we ondernemerschap van medewerkers? Zomaar een paar vragen die de ontwikkelingen op kunnen roepen.

Gereedschap – Business modellen, verander- en communicatie strategieën, visie op leiderschap, wieken naar de wind zetten, visueel denken; een hele gereedschapskist vol met methodes en oplossingen die kunnen helpen om antwoorden te vinden. Antwoorden die er overigens al zijn. Je hoeft ze alleen maar te vinden. Soms ligt de oplossing voor de hand.

Visualiseren

Complexiteit laat zich slecht in woorden vangen. Een beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden. In het proces naar een heldere visualisatie creëren wij meer begrip, door zowel de linker- als de rechter hersenhelft aan het werk te zetten. Links analyseert, legt logische verbanden en verbaliseert. Rechts verbeeld, is creatief en holistisch. De combinatie leidt tot meer begrip en inzicht in complexe zaken. Het resultaat is een beeld dat helpt om uw verhaal over de bühne te krijgen.

Samenwerking met de Visuele Verbinders voor visuele impact.

EMVI-engineer

Bedrijven en overheden vragen steeds vaker om een innovatieve aanpak in offertes en tenders. Wij verbinden in heldere taal de ambitie van de opdrachtgever met frisse oplossingen. Wat heeft u nodig voor een winnend plan? Aansprekende oplossingen, een realistische aanpak en een lopend verhaal in taal die aansluit bij de opdrachtgever.

Onze aanpak? De uitvraag van de opdrachtgever vormt de basis van de offerte, maar evenzo belangrijk is uw ambitie. Wat wilt u met deze opdracht bereiken? Op basis van interviews, bestaande documenten en achtergrond informatie schrijven wij een sprekende offerte.

informatie – verzamelen – analyse – schrijven – review – duurzaamheid – energie neutraal – minder hinder – innovatie – verbetervoorstellen – slimme aanpak – fasering